Пийк-флоу-метри

 Personal best

 

Прецизен уред за самостоятелно измерване на издишвания въздушен поток. Чрез него можете бързо и надеждно да определите моментното състояние на своята дихателна система или да проследите по най-добрия начин ефективността на терапията, която прилагате за вашето остро или хронично заболяване.