Апарати за неинвазивна вентилацияРежими на терапия

 • Bi-level (Две нива на налягането) – Този режим осигурява едно ниво на изходящо налягане по време на издишане и второ по-високо ниво по време на вдишване.
 • Auto Bi-level – Този режим осъществява терапия за спонтанно дишане с две нива на налягането (Bi-level), като същевременно автоматично коригира нивата на налягането при издишване и и вдишване, за да отговарят на нуждите на пациента.
 • CPAP – Този режим осъществява непрекъснато положително налягане в дихателните пътища; CPAP поддържа постоянно ниво на налягането през целия цикъл на дишане. Функции за подобряване на терапията
 • Bi-Flex – Осигурява намаляване на налягането при издишване, за да подобри комфорта на базата на вашите нужди по време на терапия с Bi-level или Auto Bi-level. PHILIPS RESPIRONICS е първата компания въвела на пазара функцията FLEX. Благодарение на технологията Digital Auto Track© апаратът е в състояние да следи всеки един дъх на пациента и да реагира прецизно

·  Спецификация:

 • Време на вдишване 0.5 – 3.0 sec
 • IPAP 4 – 25 cmH2O
 • EPAP 4 – 25 cmH2O
 • CPAP 4 – 20 cmH2O
 • Ramp 0 – 45 min
 • Дихателна честота 0 – 30 bpm
 • AVAPS
 • Зададен дихателен обем 200 -1500 ml
 • IPAPmin от EPAP до IPAPmax
 • IPAPmax от IPAPmin до 25 cmH2O
 • Аларми: прекъсната връзка с пациента, апнея, ниска минутна вентилация, нисък дихателен обем
 • Околна температура: 5о C до 35о C
 • Относителна влажност: 15% до 95% R.H. без конденз
 • Ниво на шума < 30 dB при налягане 10 cm H2O
 • Захранване: 240V, 50Hz
 • Размери: 18 x 14 x 10 cm * Тегло: 1.36 kg

 

Регулиране на налягането:

 • СРАР – непрекъснато, свръхатмосферно налягане в дихателните пътища
 • S – спонтанна вентилация
 • S/T – спонтанна/синхронна вентилация
 • T – синхронна вентилация
 • РС – вентилация с регулиране на налягането
 • PC-SIMV – синхронизирана, периодична, принудителна вентилация с регулирано налягане

Регулиране на обема:

 • AC – вентилация със спомагателен контрол
 • CV – регулирана вентилация
 • SIMV – синхронизирана, периодична, принудителна вентилация

Включва: Захранващ кабел, Устройство за активно издишване, Whisper Swivel II, Пациентен кръг,активен за възрастни, Филтър, Статив за колелца, Бързи връзки за О2, Блок за свързване на устройството за издишване.

 

Режими на терапия

 •  S – Инспираторно подпомагане при спонтанно дишане; Терапевтичен режим с две нива на налягането, при който вдишванията и преминаванията от вдишване към издишване са инициирани от пациента.
 •  S/T – Спонтанно/принудително инспираторно подпомагане; Терапевтичен режим с две нива на налягането, при който всяко вдишване и преминаване от вдишване към издишване е инициирано от пациента или от апарата.
 •  CPAP – Този режим осъществява непрекъснато положително налягане в дихателните пътища; CPAP поддържа постоянно ниво на налягането през целия цикъл на дишане. Функции за подобряване на терапията.
 •  Bi-Flex – Осигурява намаляване на налягането при издишване, за да подобри комфорта на базата на вашите нужди по време на терапия с Bi-level или Auto Bi-level. PHILIPS RESPIRONICS е първата компания въвела на пазара функцията FLEX. Благодарение на технологията Digital Auto Track© апаратът е в състояние да следи всеки един дъх на пациента и да реагира прецизно.

 Спецификация:

 • Време на вдишване 0.5 – 3.0 sec
 •  IPAP 4 – 25 cmH2O
 •  EPAP 4 – 25 cmH2O
 •  Ramp 0 – 45 min
 •  Дихателна честота 0 – 30 bpm
 •  Околна температура: 5о C до 35о C
 •  Относителна влажност: 15% до 95% R.H. без конденз
 •  Захранване: 240V, 50Hz
 •  Размери: 18 x 14 x 10 cm
 •  Тегло: 1.36 kg

 

Режими на терапия

 • CPAP – Този режим осъществява непрекъснато положително налягане в дихателните пътища; CPAP поддържа постоянно ниво на налягането през целия цикъл на дишане.
 • S – Инспираторно подпомагане при спонтанно дишане; Терапевтичен режим с две нива на налягането, при който вдишванията и преминаванията от вдишване към издишване са инициирани от пациента.
 • S/T – Спонтанно/принудително инспираторно подпомагане; Терапевтичен режим с две нива на налягането, при който всяко вдишване и преминаване от вдишване към издишване е инициирано от пациента или от апарата.
 • T – Принудително инспираторно подпомагане; Терапевтичен режим с две нива на налягането, при който вдишванията и преминаванията от вдишване към издишване са инициирани от апарата.
 • PC – Контролирано по налягане инспираторно подпомагане; Терапевтичен режим с две нива на налягането, при който всяко вдишване е инициирано от пациента или от апарата, а преминаването от вдишване към издишване се определя от апарата.
 • AVAPS –AE – Нов режим на Bi-level терапия, който осигурява автоматично регулиране на EPAP, PS и резервна дихателна честота

Спецификация:

 • Време на вдишване 0.5 – 3.0 sec
 • IPAP 4 – 40 cmH2O
 • EPAP 4 – 25 cmH2O
 • CPAP 4 – 20 cmH2O
 • Ramp 0 – 45 min
 • Дихателна честота 0 – 40 bpm
 • AVAPS & AVAPS-AE
 • Зададен дихателен обем 200 -1500 ml
 • IPAPmin от EPAP до IPAPmax
 • IPAPmax от IPAPmin до 40 cmH2O
 • Аларми: прекъсната връзка с пациента, апнея, ниска минутна вентилация, нисък дихателен обем, висока дихателна честота
 • Околна температура: 5о C до 35о C
 • Относителна влажност: 15% до 95% R.H. без конденз
 • Ниво на шума < 30 dB при налягане 10 cm H2O
 • Захранване: 240V, 50Hz
 • Размери: 21.6 x 19 x 11.5 cm * Тегло: 2.1 kg