Режими на терапия

 •  S – Инспираторно подпомагане при спонтанно дишане; Терапевтичен режим с две нива на налягането, при който вдишванията и преминаванията от вдишване към издишване са инициирани от пациента.
 •  S/T – Спонтанно/принудително инспираторно подпомагане; Терапевтичен режим с две нива на налягането, при който всяко вдишване и преминаване от вдишване към издишване е инициирано от пациента или от апарата.
 •  CPAP – Този режим осъществява непрекъснато положително налягане в дихателните пътища; CPAP поддържа постоянно ниво на налягането през целия цикъл на дишане. Функции за подобряване на терапията.
 •  Bi-Flex – Осигурява намаляване на налягането при издишване, за да подобри комфорта на базата на вашите нужди по време на терапия с Bi-level или Auto Bi-level. PHILIPS RESPIRONICS е първата компания въвела на пазара функцията FLEX. Благодарение на технологията Digital Auto Track© апаратът е в състояние да следи всеки един дъх на пациента и да реагира прецизно.

 Спецификация:

 • Време на вдишване 0.5 – 3.0 sec
 •  IPAP 4 – 25 cmH2O
 •  EPAP 4 – 25 cmH2O
 •  Ramp 0 – 45 min
 •  Дихателна честота 0 – 30 bpm
 •  Околна температура: 5о C до 35о C
 •  Относителна влажност: 15% до 95% R.H. без конденз
 •  Захранване: 240V, 50Hz
 •  Размери: 18 x 14 x 10 cm
 •  Тегло: 1.36 kg