СЪННА АПНЕЯ: КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?

Сънната апнея е сериозно, потенциално животозастрашаващо състояние. Представлява нарушение, характеризиращо се с многократно повтарящи се епизоди на спиране на дишането по време на сън в ре­зултат на колапс на горните дихателни пътища.

  • CPAP терапията е най-препоръчваното и най-ефективно лечение на ОСА (Обструктивна сънна апнеа). 
  • CPAP означава Continuous Positive Airway Pressure – Постоянно Положително Въздушно Налягане.

CPAP осигурява постоянен въздушен поток, който поддържа въздухоносните пътища отворени и така се елиминират епизодите на апнеа и хъркането и позволява на пациента да се наслади на спокоен сън.

Ние ще Ви помогнем да разберете: 

  1. Какво изследване да направите
  2. Къде да го направите
  3. Какъв апарат да използвате в случай че имате сънна апнея.