СЕМЕЙСТВОТО Е ВАЖНО

 

Компресорните инхалатори Philips от семейството на InnoSpire работят в съчетание с разпрашителите SideStream, които разполагат с активна система на Вентури и осигурява въздушен поток в допълнение към този, който се подава от компресора. Това води до по-бързо инхалиране на лекарството и по-кратки срокове на лечение. Уникалният дизайн на SideStream технологията гарантира разпрашаване с 80% качество на фракциятa.